Krídlová brána

  


môže byt v prevedeniach jedno a dvoj (krídlové)

-realizuje sa na užších pozemkoch, ktorých príjazd do dvora ma malú šírku

-pohony k bránam montujeme od značky Key Automation

-Fotogaleria